Filtr projektů
Najděte si dům podle svých představ

Podlaží

Cena (Kč)

000 Kč - 000 Kč

Počet obytných místností

a více-a více

Užitná plocha(m2)

m2 - m2
Energeticky pasivní dům - energetická spotřeba 5 až 15 kWh/m za rok
Nízkoenergetický dům - energetická spotřeba 15 až 50 kWh/m za rok
nad 50kW/m za rok
Dřevostavba
projektů
Poradenství / Stavba domu / Stavba

Plochá střecha jako moderní konstrukční systém

Strašák minulosti se proměnil v moderní konstrukční systém, který trůní na moderních rodinných domech a městských vilách současnosti. To, že má chránit interiér před vrtochy přírody, je samozřejmostí. Nové technologie a materiály, požadované parametry a kreativní architektonická řešení plochých střech však posouvají dále i ztvárnění rodinného domu.

Poprvé se zastřešení domů plochou střechou objevilo už v polovině třetího tisíciletí před Kristem v Egyptě. V Evropě má také dlouhou tradici. Původně se ploché střechy začaly realizovat v oblasti s malými srážkami, ale od 30. let minulého století se plochá střecha začala prosazovat i u nás. Nesmíme však zapomínat, že v porovnání například se slunečným Středomořím jsou střechy u nás vystaveny větší klimatické zátěži, hlavně dešti.

Co je vlastně plochá střecha?
Je to stavební konstrukce nad posledním podlažím, má vodorovnou polohu, se sklonem do 10°. Tato konstrukce má chránit vnitřní prostor objektu před deštěm, větrem, sněhem a teplem a je vystavena přímému působení nepříznivých účinků povětrnostních vlivů. Z toho vyplývá, že základním faktorem při rozhodování, jaký typ střechy zvolit pro rodinný dům, by měly být přírodní podmínky – podnebí a charakter krajiny. Tvrdohlavá snaha jít proti přírodě se většinou nevyplácí. Když se respektují přírodní děje a krajina, potom se vhodně zvolená střecha i s celým objektem stává organickou součástí stavby. Taková střecha potom dobře slouží dlouhá léta.

Základní rozdělení plochých střech:
  •      jednoplášťové:

–    s tepelnou izolací
–    bez parozábrany
–    s parozábranou
–    s opačným pořadím vrstev;
  •     dvouplášťové:  

–    větrané
–    s uzavřenou vzduchovou mezerou;

  •  víceplášťové:

–    s klasickým pořadím vrstev
–    s opačným pořadím vrstev (tepelná izolace se klade nad hydroizolaci);

  • střechy duo (klasická skladba doplněná o obrácenou skladbu nad sebou);
  •     nepochozí (bezúčelové);
  •   pochozí (účelové):   

–    terasy,
–    střešní zahrady.

Která je ta pravá?
To rozhodně nechte na projektantech. V zásadě se však pro rodinné domy využívá nejčastěji:

    * jednoplášťová střecha, což znamená, že interiér je od exteriéru oddělen jen jedním pláštěm; její základní skladbu tvoří nosná konstrukce, spádová a vyrovnávací vrstva, dilatační vrstva, parozábrana, tepelněizolační vrstva, expanzní vrstva a povlaková krytina;
    * jednoplášťová obrácená plochá střecha, u níž se hydroizolace klade pod tepelnou izolaci, nebo jiný typ, u kterého se hydroizolace ukládá mezi dvě vrstvy tepelné izolace;
    * dvouplášťová plochá střecha, se dvěma nosnými konstrukcemi oddělenými provětrávanou vzduchovou mezerou; její základní skladbu tvoří nosná konstrukce dolního pláště, parozábrana, tepelněizolační vrstva, provětrávaná vzduchová mezera, nosná konstrukce horního střešního pláště, expanzní vrstva a povlaková krytina; mezi její výhody patří spolehlivé hydroizolační vlastnosti; využívá se i při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů, protože je velmi účinná z hlediska ochrany před tepelnými úniky v zimě a přehříváním v létě, a to především díky provětrávání prostoru nad tepelnou izolací; je však samozřejmě finančně náročnější, což mnohé odrazuje.

Krytiny plochých střech:

    * PVC fólie představuje čistou a jednoduchou realizaci. Vytváří na střeše jednovrstvovou bezúdržbovou povlakovou krytinu odolnou vůči UV záření a povětrnostním vlivům, která musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií a nesmí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem.
    * POCB (polyolefinovo-kopolymerovo-bitumenové pásy) nebo polyolefinová fólie; jde o materiál s kombinací vlastností fólií a asfaltových pásů. Nemusí se oddělovat od polystyrenu nebo asfaltu, a bude-li zatížena štěrkem, může se volně položit, pokud ne, je potřebné ji mechanicky ukotvit. Výhodou tohoto materiálu je skutečnost, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení v místech detailů, lze ho přímo napojit na konstrukci, což snižuje náklady.
    * Modifikované asfaltové pásy nabízejí v porovnání s fóliemi i výhodu dvojvrstvého systému, doporučeného z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti i následnosti prací. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů.


Kamila Ďuríková
ZDROJ: www.home-bydleni.cz
04.11.2010